Voetboog

In 2024 wordt er wederom 5x met de voetboog geschoten.
Per wedstrijd schieten de schutters 10 pijlen (1 punt per pijl) waarbij een maximum van 10 punten te behalen valt.
Aan het einde van het seizoen worden de 4 beste dagresultaten opgeteld en de totaalscore (maximaal 40 punten) per schutter berekend.


Uitslag 2023:
Dit jaar is, net als in 2022, 2021 en 2020, onze Koning Roderick Spierings de ‘Beste Schutter op de Voetboog’ geworden met een score van 36 uit 40 treffers.
De tweede plaats is voor oud-koning Piet Laan met 19 uit 40 treffers.
De derde plaats is voor hoofdman Leon van Roessel met 12 uit 40 treffers.

Uitslag voetboogwedstrijden seizoen 2022:
Bij het sluiten van de doelen op 30 oktober 2022 werd de officiële einduitslag vastgesteld.
Voor het jaar 2022 is de ‘Beste Schutter op de Voetboog’ onze nieuwe Koning, Roderick Spierings met 31 punten uit maximaal 40. De tweede plaats is voor oud-koning Piet Laan met 14 punten, gevolgd door hoofdman Leon van Roessel met 13 punten.


Uitslag voetboogwedstrijden seizoen 2021:
Er werd in 2021 in totaal 5x met de voetboog geschoten.
Per wedstrijd schoten de schutters 10 pijlen (1 punt per pijl) waarbij een maximum van 10 punten te behalen valt.
Aan het einde van het seizoen zijn de 4 beste dagresultaten opgeteld en de totaalscore (maximaal 40 punten) per schutter berekend. Hierbij is onderstaande uitslag de voorlopige einduitslag van het seizoen 2021.
Bij het sluiten van de doelen op 17 oktober 2021 zal de officiële einduitslag worden vastgesteld.

Voor het jaar 2021 werd de ‘Beste Schutter op de Voetboog’ Roderick Spierings met 37 punten uit maximaal 40. De tweede plaats was voor Simon van Casteren met 15 punten, gevolgd door Bart ten Have en Leon van Roessel beiden met 14 punten.
Voor de 3e plaats moest gekampt worden, waarbij Bart ten Have uiteindelijk won.

Uitleg voetboogwedstrijden seizoen 2020:

Helaas is er als gevolg van de verstrekkende beperkingen een vervroegd einde gekomen aan ons seizoen 2020.
De vele restricties maakten het ons onmogelijk om op een veilige wijze invulling te geven aan onze disciplines.
Dit heeft ertoe geleid dat onze Overheid besloten heeft de resultaten van 2020 in zijn geheel te laten vervallen.
Er is over 2020 daardoor géén officiële ‘Beste Schutter Balansboog’ en ‘Beste Schutter Voetboog’ uitgeroepen.

Waar het seizoen met de balansboog vervroegd moest worden geschorst als gevolg van de beperkingen (we schieten immers ‘binnen’) kon er met de voetboog gelukkig nog wel gebroederlijk worden geschoten voordat de beperkingen te groot werden.

Per wedstrijd schoten de schutters 10 pijlen (1 punt per pijl) waarbij een maximum van 10 punten te behalen was.
Aan het einde van het seizoen zijn de 4 beste dagresultaten opgeteld en de totaalscore (maximaal 40 punten) per schutter berekend.

Bij het sluiten van de doelen zou de uiteindelijke winnaar gehuldigd worden echter komt dat voor 2020 te vervallen.
De schutter met het hoogste aantal punten verzekert zich normaliter van de titel ‘Beste Schutter Voetboog’ en daarmee het recht om het bijbehorende wisselschild het komende jaar te dragen.

Voor 2020 is de officieuze uitslag daarmee als volgt:
1) Roderick Spierings – 33 punten
2) Piet Laan – 19 punten
3) Simon van Casteren – 19 punten

Piet Laan & Simon van Casteren hebben allebei 19 punten weten te schieten, waarbij de 2e en 3e plaats ‘op afschot’ is besloten. Daarbij heeft Piet Laan als laatste nog een punt weten te scoren en daarmee de 2e plaats behaald.